Image

Privacyverklaring

Terug naar Home

Privacyverklaring Stichting Verenigingsgebouw ‘t Centrum

Stichting Verenigingsgebouw ‘t Centrum verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In deze privacyverklaring geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij doen onze uiterste best hier zorgvuldig mee om te gaan.

Met wie kunt u contact opnemen?
Stichting Verenigingsgebouw ‘t Centrum is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Voor vragen en het wijzigen van uw contactgegevens kunt u inzake de Vrienden van ’t Centrum, het personeelsbestand of het bestand met vaste huurders contact opnemen met de penningmeester van Stichting Verenigingsgebouw ’t Centrum via de volgende link: penningmeester@centrumstroet.nl.

Voor vragen en het wijzigen van uw contactgegevens kunt u inzake het donateurenbestand of (een van) de fotobestanden contact opnemen met de voorzitter van Stichting Verenigingsgebouw ’t Centrum via de volgende link: voorzitter@centrumstroet.nl.

Voor alle overige vragen kunt u contact opnemen met de secretaris van Stichting Verenigingsgebouw ’t Centrum via de volgende link: secretaris@centrumstroet.nl.

Welke gegevens verwerken wij?
Stichting Verenigingsgebouw ‘t Centrum verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
Daarnaast bewaren we foto’s van activiteiten voor de opmaak van de website, social media en drukwerk. We streven ernaar personen die duidelijk in beeld zijn hiervan van tevoren op de hoogte te stellen.

Waarvoor verwerkt Stichting Verenigingsgebouw ‘t Centrum de persoonsgegevens?
Als u lid wordt van Stichting Verenigingsgebouw ‘t Centrum/of inschrijft als belangstellende of aan de slag wilt als vrijwilliger of een andere relatie met ons aan wilt gaan hebben we persoonsgegevens nodig.

Wij gebruiken de gegevens om u goed van dienst te zijn. We gebruiken de persoonsgegevens om contact met u te onderhouden en u te informeren over zaken die gerelateerd zijn het werk van onze organisatie.
Voorbeelden hiervan zijn:
Stichting Verenigingsgebouw ‘t Centrum verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze werkzaamheden uit te kunnen voeren; – en er zijn praktische redenen om uw gegevens te verwerken, zoals ter ondersteuning van administratieve processen rondom contributie, innen van giften, statische analyses enz.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?
Stichting Verenigingsgebouw ‘t Centrum bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wilt u niet meer door ons benaderd worden dat kunt u dit schriftelijk/email laten weten aan de secretaris via de volgende link: secretaris@centrumstroet.nl.

Delen van persoonsgegevens met derden.
Stichting Verenigingsgebouw ‘t Centrum verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Van bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht controleren we of ze in voldoende mate onze gegevens beschermen. Waar het gaat om het delen van grote hoeveelheid gegevens sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting Verenigingsgebouw ‘t Centrum blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Verenigingsgebouw ‘t Centrum en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar secretaris@centrumstroet.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Stichting Verenigingsgebouw ‘t Centrum wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.
Stichting Verenigingsgebouw ‘t Centrum neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met de secretaris via secretaris@centrumstroet.nl. Stichting Verenigingsgebouw ‘t Centrum heeft o.a. de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
– TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Wijzigingen privacybeleid
Stichting Verenigingsgebouw ‘t Centrum houdt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Jaarlijks stelt het bestuur het privacybeleid weer opnieuw vast.

Terug naar Home