Image

12 tips voor een lagere energierekening

Om de energierekening enigszins betaalbaar te houden zijn we zijn al langere tijd bezig om ’t Centrum te verduurzamen.
Zo hebben we de laatste jaren de spouwmuren geïsoleerd en alle lampen vervangen door ledlampen.
Hiervoor hebben wij subsidie ontvangen van de gemeente Schagen.
Momenteel onderzoeken we de mogelijkheden om ’t Centrum verder te verduurzamen.
Dit doen we in samenwerking met Leo van Bemmel, duurzaamheidscoach vanuit de provincie.
Vanuit de provincie bestaat er namelijk een subsidiemogelijkheid voor verduurzamingsprojecten.
Als bestuur hebben we de ambitie om verder te verduurzamen en willen we uiteindelijk van het gas af. Op deze manier hopen wij de energierekening betaalbaar te houden

Omdat de energierekening ook bij vele Nederlanders fors verhoogd is, heeft het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve Bewoners (LSA) het BuurtBespaarBudget geïntroduceerd.
Buurthuizen, verenigingen of andere bewonersorganisaties konden vanaf 15 september een aanvraag voor het BuurtBespaarBudget indienen. Dit budget bood ons de mogelijkheid om enkele project op te zetten om buurtbewoners en/of ‘t Centrum te helpen de energierekening te verlagen. Met als belangrijkste doel de mensen te bereiken die daar het meest behoefte aan hebben. In dat kader hebben wij in december een snertmiddag/-avond georganiseerd, willen we binnenkort met enkele buurtbewoners een aantal isolatiemaatregelen uitvoeren en staat er nog een gezellige avond gepland.

Hoe houden we het warm deze winter?

De energieprijzen gaan deze winter bij veel mensen voor problemen zorgen. Lokale ontmoetingsplekken zijn de plekken waar veel bewoners warmte kunnen vinden. Soms letterlijk, omdat je in een buurthuis/dorpshuis lekker op kunt warmen, maar ook omdat deze ontmoetingsplekken zorgen voor verbinding.

Met het BuurtBespaarBudget kunnen bewonersorganisaties budget en ondersteuning krijgen in het organiseren van energiebesparende projecten in hun buurt of buurthuis. Denk bijvoorbeeld aan kennisdelen over energiebesparing, het beschikbaar stellen van een warme ruimte of zo creatief als de breiende oma’s die isolatiegordijnen naaien voor de buurtgenoten.

Omdat wij iedereen graag een lagere energierekening gunnen, zijn hier 12 tips om zelf ook energie te besparen.